Back to Top

Leniart

PISMO WS DYMISJI WOJEWODY EWY LENIART ZŁOŻONE

Do premier Beaty Szydło zostało złożone pismo dot. wyciągnięcia wobec wojewody Ewy Leniart surowych konsekwencji personalnych z dymisją włącznie.

URZĘDNICY POPIERAJĄ DONOSY W RAMACH 500+

Dalszy ciąg sprawy wypowiedzi dyrektor Dankowskiej z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, która oczekuje, że sąsiedzi będą kontrolować prawidłowość wydawania pieniędzy z 500+ i zawiadamiać władze.

Subskrybuj RSS - Leniart