Back to Top

Urzędniczka wojewody zachęca do donosów

Małgorzata Dankowska, Dyrektor Wydziału Społecznego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, udzieliła wypowiedzi ogólnopolskiej Gazecie Wyborczej: „Jeśli sąsiedzi lub bliscy zauważą, że pieniądze z programu 500+ nie wydawane na dzieci, powinni zgłaszać takie przypadki do ośrodków pomocy społecznej. Wszystkie zgłoszenia sprawdzane". To wezwanie do donosicielstwa jest odrażające już na pierwszy rzut oka.
Z tego powodu wzywamy Panią Wojewodę Ewę Leniart do natychmiastowego zdymisjonowania pani Dankowskiej. Zdajemy sobie sprawę, że nic takiego nie nastąpi, gdyż pani Dankowska trafnie wczytuje się w linie polityczną partii obecnie rządzącej i rzecz jasna nie ma powodów podejrzewać, iż jej sposób widzenia świata będzie komukolwiek w PiS przeszkadzał. Jednak życie biegnie szybko, rządy PiS też kiedyś się skończą i będzie wówczas można wrócić do sprawy.
 

*****

Rzeszów, 24 sierpnia 2016 roku


Pani
Ewa Leniart
Wojewoda Podkarpacki


 Dyrektor Wydziału Społecznego Urzędu Wojewódzkiego, pani Małgorzata Dankowska, była łaskawa udzielić wypowiedzi ogólnopolskiej Gazecie Wyborczej. We wczorajszym wydaniu tego pisma możemy przeczytać m.in. takie jej słowa: „Jeśli sąsiedzi lub bliscy zauważą, że pieniądze z programu 500+ nie wydawane na dzieci, powinni zgłaszać takie przypadki do ośrodków pomocy społecznej. Wszystkie zgłoszenia sprawdzane". To wezwanie do donosicielstwa jest odrażające już na pierwszy rzut oka. Poważniejsze problemy kryją się głębiej.
 Program 500+ od początku budził szereg wątpliwości prawnych, ale przede wszystkim właśnie odnośnie do tego, w jaki sposób definiuje stosunki władzy państwowej do rodziny. W wypowiedzi dyrektor Dankowskiej mamy to powiedziane wprost. Władza państwowa daje pieniądze, ale uzurpuje sobie pełne prawo interwencji i kontroli relacji rodzinnych. Oczywiście, coś takiego jest całkowicie niedopuszczalne patrząc kategoriami cywilizacyjnymi na których zbudowana jest Europa. Nie można tego pogodzić z tradycją antropologiczną wyrosłą z chrześcijaństwa. Patrząc z perspektywy tak rozumianych fundamentów duchowych, pani dyrektor Dankowska powinna zostać natychmiast odwołana.
 Z tego powodu wzywamy Panią Wojewodę do natychmiastowego zdymisjonowania pani Dankowskiej. Jednocześnie oczywiście świetnie zdajemy sobie sprawę, że nic takiego nie nastąpi. Pani Dankowska trafnie wczytuje się w linie polityczną partii obecnie rządzącej i rzecz jasna nie ma powodów podejrzewać, iż jej sposób widzenia świata będzie komukolwiek w PiS przeszkadzał. Jednak życie biegnie szybko, rządy PiS też kiedyś się skończą i żeby wówczas móc wrócić do sprawy, dziś wnosimy niniejsze pismo do Pani Wojewody by było potwierdzenie, iż w Polsce nadal ludzie, dla których wypowiedzi takie, jak pani Dankowskiej bulwersujące i moralnie niedopuszczalne.