Back to Top

SAMOWOLA BUDOWLANA NA OBIEKTACH CWK

OTHER PHOTOS

Mimo zapewnień Lesława Majkuta, z instalacją odpływową wszystko jest w porządku, przeprowadzono całkowitą jej przebudowę. Później nadzór budowlany stwierdził, że dokonano tego w warunkach samowoli budowlanej. Już wcześniej mówiliśmy, że Majkut powinien zostać zdymisjonowany. Teraz wygląda na to, że może nie obejść się bez interwencji Prokuratury. Dziś wystąpiliśmy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej sprawy.

23 sierpnia 2016 roku sekretarz województwa Lesław Majkut podczas konferencji prasowej przedstawił w imieniu samorządu województwa stanowisko, nie ma żadnych poważnych problemów z działaniem instalacji odprowadzającej wodę deszczową z Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Późniejsze zdarzenia zdają się przeczyć tej wersji, skoro dokonano całościowej przebudowy instalacji. Obecnie okazuje się, zdaniem nadzoru budowlanego zostało to dokonane w warunkach samowoli budowlanej w związku z czym, według naszych wiadomości, wydano nawet postanowienie o wstrzymaniu robót.

Podczas kontroli stwierdzono, że właściciel w/w obiektu, Zarząd Województwa Podkarpackiego, prowadzi roboty budowlane związane z przebudową odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku Centrum Wystawienniczo-Kongresowego, na które nie posiada pozwolenia na budowę.
[z pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie]

W tej sytuacji powstaje pytanie o prawidłowość procedur na mocy których wykonano przebudowę instalacji - trybu zawarcia umowy, jak mogło dojść do sytuacji zawarcia umowy na wykonanie prac, które w świetle prawa samowolą budowlaną. Rzecz idzie zarówno o dyscyplinę finansów publicznych (wygląda na to, wydatkowano środki publiczne na czynności będące samowolą budowlaną), jak i o odpowiedzialność wykonawcy (był nim zapewne profesjonalista który nie powinien zobowiązywać się do wykonania prac będących samowolą). W tych kontekstach może powstawać pytanie wręcz o odpowiedzialność karną, a więc o konieczność zbadania zaistniałej sytuacji przez Prokuraturę.

W związku z powyższym wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o udostępnienie całości dokumentacji związanej z dokonaniem przebudowy instalacji w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym - w szczególności dokumentacji zamówienia publicznego, umowy, późniejszej dokumentacji związanej ze sprawą, w tym decyzji nadzoru budowlanego i korespondencji z nadzorem budowlanym w tej sprawie.

Naszym zdaniem wszystko co już wiadomo o przebiegu zdarzeń uzasadnia głoszony przez nas od dawna postulat, Lesław Majkut powinien zostać zdymisjonowany w związku z tym wszystkim co działo się i dzieje w sprawie CWK. Jeśli natomiast po udostępnieniu dokumentów potwierdzi się, środki publiczne zostały wydatkowane na samowolę budowlaną - koniecznym stanie się, jak mogło dojść do zawarcia takiej umowy i co najmniej w tym zakresie niezbędną chyba będzie interwencja Prokuratury.