Back to Top

PISMO WS DYMISJI WOJEWODY EWY LENIART ZŁOŻONE

OTHER PHOTOS

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią do premier Beaty Szydło zostało złożone pismo dot. wyciągnięcia wobec wojewody Ewy Leniart surowych konsekwencji personalnych z dymisją włącznie.

Pismo jest konsekwencją podpisania listu intencyjnego dot. utworzenia szpitala uniwersyteckiego - w tej sprawie należy uznać, wojewoda podkarpacki przypisała sobie nieprzysługujące jej kompetencje.

(fot. PUW)


*****


Sz.P.
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów


Zarząd województwa podkarpackiego pod pozorem tworzenia szpitala uniwersyteckiego dąży do zlikwidowania Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

W czwartek 22 września br. lokalne media informowały o specjalnej konferencji prasowej, na której wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podpisała list intencyjny w sprawie utworzenia szpitala uniwersyteckiego z Sylwestrem Czopkiem - rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego i Władysławem Ortylem - marszałkiem województwa podkarpackiego.

W poniedziałek 26 września, zarówno podczas posiedzenia komisji zdrowia, jaki i sesji sejmiku, członkowie zarządu województwa przyznali, że do tej pory nie ma żadnych wiążących ustaleń w sprawie tworzenia szpitala uniwersyteckiego z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W tej sytuacji należy uznać, wojewoda podkarpacki przypisała sobie nieprzysługujące jej kompetencje.

Podpisanie przez wojewodę listu w obecności dziennikarzy wygląda na celowe wprowadzenie w błąd opinii publicznej Podkarpacia i umożliwiło zarządowi województwa kierowanemu przez Władysława Ortyla twierdzenie, tworzenie szpitala uniwersyteckiego jest uzgodnione ze stroną rządową. Był to argument podnoszony wielokrotnie w trakcie debaty o połączeniu szpitali, można było odnieść wrażenie, że radni nim wręcz szantażowani. Został bowiem użyty w konwencji: kto nie chce połączenia szpitali, ten nie chce szpitala uniwersyteckiego.

Jak się wydaje, jedynym adekwatnym skutkiem takiej działalności wojewody Ewy Leniart powinno być wyciągnięcie surowych konsekwencji personalnych z dymisją włącznie.

Podjęliśmy działania na rzecz prawnego wzruszenia dzisiejszej uchwały sejmiku o połączeniu PCChP i KSzW nr 1 w Rzeszowie.
Pierwszym organem który powinien skontrolować prawną prawidłowość tej uchwały, jest właśnie wojewoda. Podejmując opisane wyżej działania wojewoda podkarpacki sama stała się uczestnikiem działań, które wątpliwe od strony prawnej.

Wobec powyższego konsekwencje personalne wobec wojewody Ewy Leniart powinny być podjęte bez zbędnej zwłoki