Back to Top

"LUB POŻYCZKI"

PiS woli parabanki od normalnych banków? Mimo tego wszystkiego, co powiedzieli przy sprawie Amber Gold? Nasz materiał o tym, jak to w rządzonym przez PiS powiecie mieleckim szpital zrolował swój dług w niemieckiej instytucji parabankowej spotkał się z dużym zainteresowaniem. Wobec tego jeszcze kilka szczegółów dotyczących tego postępowania.

Interesujące, że zaproszenie do złożenia oferty szpital wysłał w tym roku dwukrotnie.

 

13 stycznia 2017: na stronie internetowej szpitala rozpoczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego zamieszczając dokument noszący tytuł:

„Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań”.

 

Podczas tego postępowania zostało skierowane do szpitala takie pytanie:

„Pytanie nr 7: W związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia oferty na udzielenie długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w wysokości 7 000 000,00 zł (słownie siedem milionów złotych 00/100) dla Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, zwracamy się z prośba o rozszerzenie zakresu przedmiotowego zamówienia i objęcie nim zarówno udzielenie świadczenia w formie kredytu, jak i w formie pożyczki. Powyższe sprawi, iż podmiotami zainteresowanymi finansowanie[m] Szpitala stają się nie tylko podmioty będące bankami sensu stricto, ale także inne podmiot świadczące usługi finansowe na rynku medycznym, w tym firmy leasingowe”.

Odpowiedź Zamawiającego [szpitala]: Zgodnie z Zaproszeniem [czyli nic nie zmieniamy, tylko banki mogą składać oferty]


W wyniku procedury przetargowej w styczniu wyłoniono Idea Bank z ceną brutto oferty trochę ponad 1,9 mln zł. Jednak 8 marca 2017 r. szpital odstąpił od zawarcia umowy wyjaśniając:

„Zamawiający informuje, że cena oferty złożona przez Wykonawcę wybranego w dniu 23 stycznia 2017 roku, po ponownym przeanalizowaniu możliwości finansowych Zamawiającego, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania”.

 

18 kwietnia 2017: szpital rozpoczyna kolejne postępowanie. Tylko, że tym razem jego tytuł brzmi:

„Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie długoterminowego kredytu lub pożyczki z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań”.

 

Podczas tego postępowania zostało skierowane do szpitala takie pytanie:

„Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza do złożenia ofert inne podmioty niż banki?

Odpowiedź Zamawiającego [szpitala]:Tak

 

Czyli nagle zamiast “kredytu” pojawia się zapis “kredytu lub pożyczki” - zgodnie z sugestią, jaką otrzymał szpital w poprzednim postępowaniu. Oczywiście tym razem ofert nie składają banki, tylko dwa parabanki! Zresztą znane ze skupowaniu długów szpitali. .Obie oferty były z ceną prawie 2 mln zł, czyli zbliżoną do poprzedniej. Teraz szpital znowu ma środki „na sfinansowanie przedmiotowego zadania”? Czy chodziło o to, żeby właśnie wziąć pożyczkę w parabanku, a nie kredyt w banku?

 

Rodzą się następujące pytania:

1/ Jaki podmiot podczas pierwszego postępowania zaproponował, by rozszerzyć je o parabanki?

2/ Czemu nie doszło do skutku zawarcie umowy w wyniku pierwszego postępowania? Skoro kilka tygodni później przeprowadzone ponownie przyniosło podobne propozycje finansowe jedynie z tą różnicą, iż złożone przez parabanki, a nie banki? Czy szpitalowi zależało, by wziąć pieniądze od parabanku, a nie z banku?

3/ Jak to się ma do faktu, iż PiS krytykuje instytucje parabankowe, brak nadzoru państwa nad nimi, o czym tyle mowa każdego dnia przy pracach komisji ds. Amber Gold? Nagle parabanki w Mielcu są dla PiS lepsze i to na dodatek w ochronie zdrowia?

4/ Obecny dyrektor szpitala w Mielcu sam wywodzi się z instytucji bankowych. Jak to jest - wygląda na to, że preferuje parabanki - dlaczego?

5/ Kto i dlaczego usunął ze strony internetowej opisywane wcześniej ogłoszenie o styczniowym zaproszeniu do składania ofert?

 

Sprawa jest rozwojowa. Jak z łatwością sprawdziliśmy, np. Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie nie zgodził się na udział parabanków w przetargu i otrzymał lepsze warunki kredytowe przeprowadzając operację dotyczącą podobnej kwoty - od banku i to na dodatek stosując pełne procedury zamówień publicznych.

Póki co - może starosta Tymuła i dyrektor Kwaśniewski zechcą odpowiedzieć na postawione pytania?

 

***

Przykład z Polski: W tym samym czasie Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie nie zgodził się na udział parabanków w przetargu i otrzymał lepsze warunki kredytowe przeprowadzając operację dotyczącą podobnej kwoty - od banku i to na dodatek stosując pełne procedury zamówień publicznych.

***

Portal “RYNEK ZDROWIA”, powołując się na raport Fundacji Republikańskiej, informuje, że  najwięcej zobowiązań szpitale zaciągnęły w firmach:

- Magellan: 606 mln zł,

- MW Trade: 588 mln zł,

- Siemens Finance: 468 mln zł