Back to Top

CZY W CWK JEST BEZPIECZNIE?

CZY W CWK JEST BEZPIECZNIE?
OTHER PHOTOS
CWK: parkowanie w błocie 1
CWK: zablokowana ewakuacja

Czy CWK w postaci, w jakiej zostało zaprojektowane i wykonane, zagraża zdrowiu i życiu? Takie podejrzenie zostało zawarte w oficjalnym piśmie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Nasz ulubiony sekretarz województwa Lesław Majkut w imieniu właściciela wypowiedział się, że wszystko jest w porządku - tym niemniej w ostatnich dniach kwestionowane instalacje zostały ponoć w całości przebudowane. Zapytaliśmy o to Starostwo i Nadzór Budowlany. Okazuje się, że oni o tym nic nie wiedzą. Czyżby podwładni Władysława Ortyla popełnili samowolę budowlaną?

Sprawa tym bardziej ciekawa, w najbliższych dniach w CWK ma się odbyć duża impreza z udziałem najwyższych władz państwowych - Prezydenta, Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesa Rady Ministrów, etc. Czy np. BOR wie, że wszyscy ci ludzie mają znaleźć się w jednym miejscu i czasie w obiekcie, co do którego wątpliwości, czy nie zagraża zdrowiu i życiu?

A przecież pytań było więcej. Odbiór dokonany w czerwcu budził wątpliwości ze strony Państwowej Straży Pożarnej. W końcu strażacy wydali zgodę, ale warunkową. Tylko czy od strony prawnej istnieje coś takiego, jak warunkowe bezpieczeństwo przeciwpożarowe?

Czy nie czas wreszcie rozwiać wszystkie wątpliwości krążące nad CWK?
Czy potrzebna jest do tego dopiero jakaś tragedia?


Dziś skierowaliśmy kolejne pisma w tej sprawie.  

*****

Rzeszów, 14 listopada 2016 roku


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Rzeszowie


Pismem z dnia 9 listopada wnieśliśmy do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie o udostępnienie dokumentów postępowań administracyjnych związanych z dokonanymi w ostatnich dniach prac w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce. Wygląda na to, dokonano tam przebudowy całej instalacji odprowadzającej wodę z dachu obiektu (wewnątrz jak i wokół budynku). Pismem z dnia 10 listopada 2016 roku, sygn. AB.033.16.49.2016 Starostwo poinformowało nas, : “brak w tutejszym Urzędzie wniosku inwestora w tym zakresie”.

W piśmie z dnia 9 listopada zwróciliśmy uwagę na szereg okoliczności które powinny sprawić, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego podejmie wreszcie stanowcze działania w sprawie. Po pierwsze, już w najbliższych dniach w CWK odbędzie się duża impreza z udziałem najwyższych władz państwowych Rzeczypospolitej. Pewność bezpieczeństwa obiektu staje się wobec tego pilnym wymogiem. Tymczasem jeśli doszło do przebudowy instalacji wodnej, mamy prawdopodobnie do czynienia z samowolą budowlaną - a już z wcześniejszych pism Starostwa (pismo z dnia 11.08.2016, sygn. OR.033.32.2016) wynikało, że instalacja ta może zagrażać zdrowiu i życiu. Ponadto, jak wskazaliśmy w piśmie z dnia 9 listopada, wątpliwości dotyczą również bezpieczeństwa przeciwpożarowego jak również organizacji ruchu wokół tego obiektu.

Wracając do kwestii przebudowy instalacji odpływowej. Jak się wydaje to działania wymagające co najmniej zgłoszenia popartego stosownym planem - po myśli art. 30 prawa budowlanego. Jak wynika z pisma Starostwa z dnia 9 listopada, procedury te nie zostały dopełnione. Wydaje się, powinno to spowodować wszczęcie stosownego postępowania legalizacyjnego opisanego w art. 49 prawa budowlanego, wraz z obowiązkiem uzyskania nowego pozwolenia na użytkowanie (art. 49 ust. 5 prawa budowlanego) - a przede wszystkim natychmiastowe wykonanie czynności sprawdzających w obiekcie na podstawie art. 81a prawa budowlanego.

Do wiadomości:
- Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,
- Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

zał.
pismo Starostwa Powiatowego w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2016 roku, sygn. AB,033.16.49.2016